Ülevaade meie arendusprojekti etappidest:

“Nutikas avastusrada puud ja põõsad kooli ümbruses”

Antud koolituse eesmärk oli oma meeskonnaga ellu viia üks idee, mis on seotud õppeprotsessi muutmisega tehnoloogia abil, pidades silmas, et kesksel kohal on õppija!

Meie idee tuli kergelt. Saime suhteliselt kiirelt aru, et ei ole mõtet hakata midagi uut välja mõtlema, vaid lähtume enda töökavast. Kuna selle õppeaasta tööplaan nägi ette loodusõpetuse ainenädala raames sildistada pargis olevad puud ja põõsad, siis haarasime sellest mõttest kinni ja hakkasime seda veidi edasi arendama. Jõudsime ühisel meelel arusaamiseni, et miks mitte siduda seda tehnoloogiaga ja arendada nii ka õpilaste ja õpetajate digipädevusi.

Mõeldud, tehtud!

Nii see meie idee hargnema hakkas.

Järgnevalt väike ülevaade meie arendusprojektist:

 • Kuhu oleme arendusega tänaseks jõudnud? Milliseid tegevused on sinna viinud (kui palju need on plaanitust erinenud)?

Nagu põgusalt veebiseminaril sai räägitud, siis peale koolituspäevi asusime usinalt kohe asja kallale. Esmaspäeval, 27.11, võtsime teema jutuks juhtkonna koosolekul. Rääkisime mida koolitusel kuulsime ja nägime ning tutvustasime enda nägemust, kuidas siduda tehnoloogiat ja õppeprotsessi. Idee meeldis kõigile. Järgmise sammuna kutsusime kokku õpetajate ümarlaua. Tegime valiku algul I ja II kooliastme õpetajate kasuks. Arvasime, et alustame algusest ja liigume järk-järgult edasi- ehk lõpuks oleks kõik kooliastmed haaratud.

 • Mis on läinud hästi? Milliste raskustega oleme kokku puutunud?

Hästi läks esimene õpetajate ümarlaud. Kui esimestel minutitel tundus, et mida me jälle soovime ja plaanime, siis mida aeg edasi, seda rohkem hakkas idee õpetajatele meeldima ja seda enam hakkasid ka nemad oma mõtteid väljendama ja meie ideed täiendama. Kokkusaamise lõpuks panime paika, et alustame väikeste sammudega. I etapiks (15. detsembriks) tähistame ära 6 erinevat puud. Puude nimetused peidame QR koodi alla ja loome QR koodi alla ka esimesed ülesanded. Puudeks valisime esmalt kuusk, mänd, kastan, kastan, kask, vaher.

Pildimeenutus meie esimesest koosolekust:

 • Kuidas toimus nt õpetajate, teiste kolleegide ja õpilaste kaasamine?

Esialgul kaasasime oma meeskonda 1.-5. klassi aineõpetajad, tööõpetuse õpetajad ja haridustehnoloogi. Tõõpetuse õpetajad asusid tegema silte, aineõpetajad koostasid iga puu kohta esimese ülesande ja haridustehnoloog tegi valmis QR koodid.

 • Millised on meie kooli järgmised arendustegevused?

Edasised arendustegevused on raja suurendamine, ülesannete lisamine/vahetamine, rajakaardi loomine nii stendil, kui ka digitaalselt. Oleme plaaninud kevadeks kaardistada enamik erinevaid kooli ümbruses olevaid puid/põõsaid. Luua puudest ja põõsastest digitaalne rajakaart kasutades kas Loquizi või Actionboundi keskkonda. Samuti soovime raja algusesse püstitada stendi rajakaardiga.

Soov on lõimida avastusrada igasse ainetundi. Kui alguses on plaanitud ülesannete koostamine õpetaja poolt, siis edasised plaanid on ülesannete loomisel kaasata ka vanemate õpilaste abi.

Raja täiendamiseks puudega oleme plaaninud anda võimaluse lõpuklassidel istudada rajale üks puu/põõsas, mida seal veel ei ole.

Ametlik raja avamine toimub kevadel Raikküla Kooli 60. sünnipäeva aktusel. See on meie koolipere kingitus koolile!

 • Mida oleme  arendusprotsessi käigus õppinud?

Iga muutus vajab aega!

Väike pildikollaaž:

https://drive.google.com/open?id=1rlTyoUkma9c1qfwdP1TBKU2FWk6Bzd2G

 

Advertisements

15 ideed

 1. Digikohvik!
 2. Mobiilne arvutiklass!
 3. Ainetunnid arvutiklassis!
 4. Unistuste tabel!
 5. 3 D printer!
 6. Innovatsioonituba! -Makerspaces!
 7. Õpilaselt õpilasele!
 8. Õpilaselt õpetajale!
 9. Õpilane kui looja!
 10. Rohkem keskkondi, mis annaks kohest tagasisidet!
 11. Loovust ei tohi maha suruda!
 12. Nädala ülesanded ette teada!
 13. Individuaaltöö nädal, rühmatöö nädal! – õpitu esitlusega
 14. Programmeerimine!
 15. Tehnoloogia sidumine igapäevaeluga!

Meeskonnaülesanne 1. 

Mis meil on juba väga hästi?

 • Juhtkonna tugi
 • Vahendid katavad hetkevajaduse (iPadid, igal õpetajal oma sülearvuti, robootika vahendid, õppeaine robootika,)

Millest tahame loobuda?

 • Vähendada haridustehnoloogi tunnikoormust
 • Hoiakutest/arvamusest, et digipädevuste arendamine on ainult arvutiõpetaja ja haridustehnoloogi “mure”

Mida soovime arendada?

 • Täiskohaga haridustehnoloog;
 • IT tugi majja;
 • Ainetunnid arvutiklassis;
 • Tehnoloogia sidumine igapäevaeluga;
 • Ühine digiõppevara hoidla;

Meie Arendusprojekti idee:

Nutikas Avastusrada kooli ümbruses – Puud, põõsad  – ainetevaheline lõiming